Huisregels

 

U gaat akkoord met de volgende huisregels bij het betreden van Mechnificent:

  • De minimumleeftijd is 18 jaar; Bezoekers kunnen ten alle tijden gevraagd worden een geldig ID te laten zien en kunnen entree ontzegd worden wanneer hier niet aan voldaan wordt.
  • Bezoekers die geen geldig ID kunnen laten zien zullen op het evenement niet toegelaten worden.
  • Bezoekers die onder de invloed zijn van drugs en/of alcohol zullen niet toegelaten worden.
  • Om veiligheidsredenen kunnen bezoekers gefouilleerd worden. Bezoekers moeten hier in mee werken. Beveiligers zullen zoeken naar hard- en/of softdrugs. Mochten de beveiligers hard- en/of softdrugs aantreffen kunt u of een boete of een gevangenisstraf krijgen, dit hangt af van de hoeveelheid die u bij zich heeft. Het openbaar ministerie zal deze straf bepalen.
  • Het is niet toegestaan om etenswaren/dranken/drugs/stickers/markers mee te nemen naar binnen.
  • Wapens, messen en harddrugs zijn verboden. De politie zal worden ingeschakeld wanneer deze worden aangetroffen.
  • Tijdens het evenement is het niet toegestaan om:
   • Medicatie mee te nemen zonder voorschrijving.
   • Dieren mee te nemen.
   • Te handelen in soft-, hard- en/of party drugs.
   • Te handelen in goederen (onder andere tickets voor Mechnificent) en/of in gestolen goederen.
   • Vernielen, vandalizeren en/of stelen. Alle aangetroffen schade wordt vergoed door de schuldige partij.
   • Verspreiden van promotioneel materiaal in en rond het terrein zonder toestemming van de organisatie.
 • Bezoekers kunnen worden blootgesteld aan geluiden van meer dan 80 dBA. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het beschermen van hun gehoor.
 • Ter behoefte van de veiligheid is de bezoeker verplicht alle instructies gegeven door de beveiliging en organisatie op te volgen
 • De nationale regels met betrekking tot roken zijn van kracht. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen gebieden.
 • Het is niet toegestaan andere bezoekers te benaderen op een belemmerende, agressieve, discriminerende, racistische of intimiderende manier.

 

Het is verboden om professionele fotografische, film of andere opnameapparatuur mee te nemen naar het evenement. Onder professioneel worden camera’s met wisselbare lenzen verstaan.

Bij het breken van de huisregels wordt de ticket ongeldig verklaard. Ook zal toegang tot het terrein ontzegd worden. Wanneer een bezoeker zich niet aan de huisregels houdt heeft de bezoeker geen recht op teruggave van het entreegeld. Wanneer de organisatie of beveiliging serieuze overtredingen opmerken, zal de bezoeker overhandigd worden aan de politie. Wanneer deze overtredingen strafbaar zijn, zullen deze doorgegeven worden aan de politie. Mocht iemand zich niet goed voelen, kom langs bij de organisatie, er lopen mensen rond met een BHV en zij zullen je hier naar brengen. Mechnificent is niet verantwoordelijk voor verloren en of gestolen voorwerpen. Mochten we iets vinden dan zal dit in een gevonden voorwerpen doos gestopt worden op het kantoor van Gezelschap Leeghwater. De bar sluit een half uur voordat het evenement eindigt (04:00). Heb je nog tokens over, deze kan je tot 3 dagen na het festival, zondag 3 maart, online op de Payless webapp inleveren, het geld zal dan binnen 2 weken worden teruggestort. Ten slotte wordt de bezoeker vriendelijk verzocht niet overlast te veroorzaken bij aankomst en vertrek.